เปิดรายชื่อ สว. โหวตเห็นด้วย "พิธา" เป็นนายก เคารพมติประชาชน

คอมเมนต์:

เปิดรายชื่อ สว. โหวตเห็นด้วย "พิธา" เป็นนายก หลังผล #โหวตนายก ออกมา เบื้องต้นปรากฏว่า- เห็นชอบให้พิธาเป็นนายก 321 เสียง (ไม่ถึง 376 เสียง)- ไม่เห็นชอบให้พิธาเป็นนายก 182 เสียง- งดออกเสียง 199 เสียง

    วันนี้  13 ก.ค. 66 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272 โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา หลังจากเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นนายกฯ

    จาก ส.ส.จำนวน 500 เสียง และส.ว. 250 เสียง รวมกันเป็น 750 เสียง ผู้ถูกเสนอชื่อต้องได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือต้องได้ 376 เสียงขึ้นไปถึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

 

Sponsored Ad

 

    เบื้องต้น เห็นชอบให้พิธาเป็นนายก 321 เสียง (ไม่ถึง 376 เสียง) ไม่เห็นชอบ 182 เสียง และงดออกเสียง 199 เสียง

    พบว่า ส.ว. จำนวน 250 เสียง เห็นชอบให้พิธาเป็นนายก 13 เสียง  ไม่เห็นชอบ 39 เสียง และงดออกเสียง 159 เสียง

 

Sponsored Ad

 

โดย ส.ว.ที่ลงมติเห็นชอบ 13 คน มีรายชื่อดังนี้

    1. นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

    2. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภูมมา

 

Sponsored Ad

 

    3. นายเฉลา พวงมาลัย

    4. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

    5. พล.ต.ท.ณัฏฐวัฒก์ รอดบางยาง

    6. นางประภาศรี สุฉันทบุตร

    7. นายพีระศักดิ์ พอจิต

    8. นายพิศาล มาณวพัฒน์

    9. นายมณเฑียร บุญตัน

    10. นายวันชัย สอนศิริ

    11. นายวุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์

    12. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

    13. นพ.อำพล จินดาวัฒนะ

    อย่างไรก็คงต้องมีการเสนอชื่อและลงคะแนนใหม่ในรอบที่  2 ต่อไป รอประธานสภาฯสรุปวันอีกครั้ง ว่าจะยืนยันเป็นวันที่ 19 ก.ค.หรือไม่ 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ที่มา : เรื่องเล่าเช้านี้

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ