ชาวเน็ตต่อต้าน "พระเขื่อน" ชี้เป็นบัณเฑาะก์ บวชไม่ได้ "แพรรี่" เปิดความรู้ให้ตาสว่าง

คอมเมนต์:

เอาจริงแค่พูดว่า "อนุโมทนา" ร่วมยินดีที่เห็นผู้อื่นทำความดี มันก็ไม่ได้ยากนะคะ

    แพรรี่ ฟาดเดือด หลังมีข่าวชาวเน็ตต่อต้านพระเขื่อน ชี้เป็นบัณเฑาะก์ บวชไม่ได้  ลั่นเขาบวชภายใต้เกณฑ์พระวินัยรับรอง ไม่ได้มาขอความเห็นชอบจากชาวเน็ต ไล่ให้ไปศึกษาให้ดีก่อน ย้ำ ปาราชิกข้อแรกมาจากพระผู้ชาย ไม่ใช่มาจากบัณเฑาะก์

    แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร โพสต์เฟซบุ๊ก โดยเป็นภาพข่าวจากสำนักข่าวหนึ่ง โดยมีการพาดหัวข่าวระบุว่า ชาวพุทธในเน็ตต่อต้านพระเขื่อน ชี้พระเขื่อนเป็นบัณเฑาะก์ บวชไม่ได้ แต่หากบวชแล้วต้องให้สึกเสีย ชี้สอบวินัยพระอุปัชฌาย์ที่บวชให้ด่วนๆ 

 

Sponsored Ad

 

    โดยแพรรี่ ระบุข้อความว่า "มึงจะไปต่อต้านเขาทำไมคะ ในเมื่อเขาบวชภายใต้กฎเกณฑ์ที่พระวินัยให้การรับรอง  เขาไม่ได้บวชภายใต้ความเห็นชอบจากชาวเน็ตอย่างมึงนะคะ  สงสัยอะไรก็ศึกษาเลยค่ะ

 

Sponsored Ad

 

    ดิฉันเคยพูดไปหลายทีแล้วว่า เรื่องบัณเฑาะก์เนี่ย ท่านมีอธิบายไว้ชัดเลยในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (คัมภีร์อธิบายพระวินัย)  ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา ระบุไว้ชัดว่า 

    ในบัณเฑาะก์ 5 ประเภทนั้น บัณเฑาะก์ที่ห้ามการอุปสมบทอย่างเด็ดขาด มีแค่ ๒ ประเภทเท่านั้น คือ 1 บุคคลที่ถูกตอนอวัยวะเพศไปแล้ว (ปัจจุบันอาจหมายถึงคนที่แปลงเพศด้วย) กับ 2 บุคคลผู้มีความบกพร่องทางอวัยวะเพศ (ระบุไม่ได้ว่าเป็นเพศไหน)

 

Sponsored Ad

 

    ถ้าถึงขั้นนี้ยังไม่กระจ่างก็ให้ไปดูในฎีกาวิมติวิโนทนี (คัมภีร์อธิบายความสมันตปาสาทิกาอีกชั้นหนึ่ง) ซึ่งพระฎีกาจารย์ท่านก็เขียนไว้ชัดเช่นกันว่า ที่บอกว่า 2 ประเภทนี้ ไม่ห้ามการบรรพชา นั่นก็คือหมายถึง อนุญาตการอุปสมบท

 

Sponsored Ad

 

    ศาสนาพุทธในเมืองไทยเป็นเถรวาทนะคะ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยใดๆ ในพระธรรมวินัย ข้อสงสัยนั้นๆ ย่อมต้องตรวจสอบด้วยข้ออรรถข้อธรรม ซึ่งมีการอธิบายไว้ชัดในคัมภีร์ชั้นต่างๆ

    ที่สำคัญเลย ดิฉันอยากจะบอกให้ทราบว่า การบวชจริงๆ นั้น เป็นแต่เพียงขั้นตอนของการรับรองค่ะ มีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้นำพาและรับผิดชอบในตัวกุลบุตรต่อหมู่สงฆ์ มีหมู่สงฆ์เป็นสักขีพยานในการรับรู้ถึงการมีอยู่ของภิกษุใหม่ 

 

Sponsored Ad

 

    การบวชไม่ใช่เรื่องของชาวเน็ตนะคะ พักก่อน ศาสนาให้พื้นที่กับผู้คนในการฝึกหัดขัดเกลาอุปนิสัยค่ะ บัณฑิตไม่ติเตียนใครอย่างปราศจากปัญญานะคะ 

    ภิกษุดีเลวไม่ได้วัดกันที่ว่าก่อนบวชมีพฤติกรรมอย่างไรค่ะ แต่วัดกันที่ว่าบวชแล้วครองตนอย่างไรต่างหาก  ปาราชิกข้อแรกมาจากพระผู้ชายนะคะ ไม่ได้มาจากพระบัณเฑาะก์  ฝากไว้ให้คิด แต่ถ้าจะไม่คิดก็แล้วแต่ จบ"

ที่มา : แพรรี่ ไพรวัลย์

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ