"เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์" มกุฎราชกุมาร ทรงขึ้นครองราชย์เป็น "กษัตริย์พระองค์ใหม่" แห่งสหราชอาณาจักร

คอมเมนต์:

"เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์" กษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งอังกฤษ ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระมารดา นอกจากนี้ พระองค์ท่านยังทรงเป็นมกุฏราชกุมารแห่งอังกฤษ ที่ถือว่าเป็นรัชทายาทที่รอคอยบัลลังก์นานที่สุดในประวัติศาสตร์

    หลังจาก พระราชวังบักกิงแฮมของอังกฤษ ออกแถลงการณ์ว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสรรคตแล้ว และส่งผลให้ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ต่อจากพระมารดาในทันที 

    อ่านข่าวก่อนหน้านี้ : "ราชวังอังกฤษ" แถลง "ควีนเอลิซาเบธ" พระอาการน่าวิตก เหล่าราชวงศ์เสร็จกลับ ประเทศมาเข้าเฝ้า

 

Sponsored Ad

 

    ชาร์ลส์ ฟิลิป อาร์เธอร์ จอร์จ หรือ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ที่ปัจจุบันทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร ต่อจากพระมารดา พระราชินีเอลิซาเบธที่สองเสด็จสวรรคตในวันที่ 8 กันยายน 2022 

 

Sponsored Ad

 

    ก่อนหน้า เจ้าฟ้าชายชาร์ลส ทรงดำรงพระอิสริยยศเจ้าชายแห่งเวลส์ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 ทรงดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารตั้งแต่พระชนมายุ 3 พรรษา หลังจากเจ้าหญิงเอลิซาเบธทรงขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชินีอังกฤษ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ปี 1952

    พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ ก่อนหน้าพระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น "ดยุกแห่งโรธเซย์" นอกจากนี้ยังมีพระอิสริยยศดยุกแห่งคอร์นวอลล์ ที่ทรงใช้บ่อยครั้งในความเกี่ยวเนื่องกับแคว้นคอร์นวอลล์

 

Sponsored Ad

 

    ครั้งที่ยังทรงพระชนมายุได้ 13 เดือน เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพระพี่เลี้ยง เนื่องจากต้องแยกจากพระบิดาและพระมารดา ที่เสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจในประเทศต่างๆ ช่วงระหว่างที่มีพระชนมายุได้ 5-8 พรรษา ทรงศึกษาวิชาการต่าง ๆ ที่ครูพระพี่เลี้ยงถวายภายในพระราชวังตามโบราณราชประเพณี แต่พระบิดาและพระมารดาตั้งพระทัยว่าจะให้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงได้รับการศึกษาแบบในระบบปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

Sponsored Ad

 

    เจ้าฟ้าชายชาร์ลส ยังทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมานุษยวิทยาที่วิทยา ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ นอกจากนี้ ยังเข้าสู่เส้นทางอาชีพนายทหารทรงสอบผ่านหลักสูตรนักบินเฮลิคอปเตอร์ และวิชาทหารเรือ ทรงผ่านการฝึกปฏิบัติภารกิจในเรือรบ และทรงรับราชการในกองทัพเรืออีกด้วย

    นอกจากนี้ พระองค์ ยังทรงก่อตั้งองค์กรการกุศลพรินซ์ทรัสต์ (Prince's Trust) เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมเยาวชนผู้ด้อยโอกาส และทรงเป็นผู้ที่มุ่งมั่นจะสร้างความแตกต่าง และทรงปรารถนาจะทำให้ประเทศดีขึ้นในหลายแง่มุมด้วยกัน

โพสต์ต้นฉบับ

ที่มา : BBC, Wikipedia

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ