ชื่นชม! นักเรียนโรงเรียนวังน้ำเขียว "ปลูกเมล่อน" ขายใน รร. เพื่อทุนการศึกษา

คอมเมนต์:

สุดยอด เป็นไอเดียที่ดีมากค่ะ

    เมล่อน (Melon) นับเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคกันมากในปัจจุบัน เพราะมีรสชาติอร่อย มีกลิ่นหอมและรสหวาน แถมยังมีสีสันที่สวยงามน่ารับประทาน นิยมนำมาบริโภคสดเป็นผลไม้หรือนำมาเป็นส่วนประกอบของหวาน เครื่องดื่มสมูตตี้ ไอศครีม ฟรุตสลัด เป็นต้น

    ด้วยความนิยมของเมล่อน ส่งผลให้เมล่อนมีราคาแพงที่สุดในบรรดาพืชตระกูลแตง จึงมีเกษตรกรที่เปลี่ยนจากการปลูกพืชอย่างอื่นมาเมล่อนเมล่อนกันเยอะ เนื่องจากสามารถทำรอบปลูกได้ไวกว่าผลไม้ชนิดอื่น

 

Sponsored Ad

 

    ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ ประมาณอยู่ที่ 70-90 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และด้วยกระแสความดังของเมล่อนส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรหน้าใหม่ก็โดดเข้าสูงวงการเกษตรโดยทำฟาร์มเมล่อนเป็นหลักก็เยอะ ไม่ว่าเป็นฟาร์มที่ทำในเชิงท่องเที่ยว หรือทำขายผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ส่งผลให้เมล่อนกลายเป็นผลไม้ที่สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไป ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม

 

Sponsored Ad

 

.

ที่โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ใครไปมาจะแปลกใจ เมื่อพบโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิด สร้างอยู่หน้าโรงเรียน

 

Sponsored Ad

 

โดยได้ผุดโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ที่ชื่อว่า “คลองสะท้อนเมล่อนฟาร์ม “โดยจุดเด่นของโครงการคือจะไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนและรสชาติเมล่อนจะ หอม หวาน อร่อยนางสาวธรชญา ไพพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสะท้อน อำเภอวังน้ำเขียว

กล่าวว่าโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนโรงเรือน จากศิษย์เก่าสมุทรสาครราชวิยาลัยรุ่นที่ 85 และ เมล่อนซีเมล่อนฟาร์ม ที่นำทีมโดยนายณัฐนันท์ ขอเสริมกลาง ให้การสนับสนุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ

 

Sponsored Ad

 

สำหรับนักเรียน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน โดยเรียนรู้ผ่านทฤษฎี สู่การลงมือปฏิบัติจริงในหลักสูตรปลูกได้ขายเป็น โดยจุดเด่นของโครงการคือจะไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน และรสชาติเมล่อนจะ หอม หวาน อร่อย ซึ่งผลผลิตที่ได้แบ่งเป็น 4 ส่วน

 

Sponsored Ad

 

คือส่วนแรก ผลเมล่อนทั้งดิบ และสุกนำมาเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ส่วนที่ 2 รายได้จากการขายนำมาเป็นทุนรายได้ สำหรับกลุ่มนักเรียนที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกิจกรรม

 

Sponsored Ad

 

ส่วนที่ 3 เป็นทุนในการสร้างร้านค้าสวัสดิการการงานอาชีพ

และส่วนที่ 4 เป็นทุนในการสร้างผลผลิตในรอบต่อๆไป โดยเด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน และได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมการอบรมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน

Sponsored Ad

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ “คลองสะท้อนเมล่อนฟาร์ม” ของทางโรงเรียนคลองสะท้อน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 061-6988882

ข้อมูลและภาพจาก taibann

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ