ชื่นชม! นักเรียนโรงเรียนวังน้ำเขียว "ปลูกเมล่อน" ขายใน รร. เพื่อทุนการศึกษา

คอมเมนต์:

สุดยอด เป็นไอเดียที่ดีมากค่ะ

    เมล่อน (Melon) นับเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่นิยมบริโภคกันมากในปัจจุบัน เพราะมีรสชาติอร่อย มีกลิ่นหอมและรสหวาน แถมยังมีสีสันที่สวยงามน่ารับประทาน นิยมนำมาบริโภคสดเป็นผลไม้หรือนำมาเป็นส่วนประกอบของหวาน เครื่องดื่มสมูตตี้ ไอศครีม ฟรุตสลัด เป็นต้น

Sponsored Ad

    ด้วยความนิยมของเมล่อน ส่งผลให้เมล่อนมีราคาแพงที่สุดในบรรดาพืชตระกูลแตง จึงมีเกษตรกรที่เปลี่ยนจากการปลูกพืชอย่างอื่นมาเมล่อนเมล่อนกันเยอะ เนื่องจากสามารถทำรอบปลูกได้ไวกว่าผลไม้ชนิดอื่น

Sponsored Ad

    ซึ่งมีอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ ประมาณอยู่ที่ 70-90 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และด้วยกระแสความดังของเมล่อนส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรหน้าใหม่ก็โดดเข้าสูงวงการเกษตรโดยทำฟาร์มเมล่อนเป็นหลักก็เยอะ ไม่ว่าเป็นฟาร์มที่ทำในเชิงท่องเที่ยว หรือทำขายผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ส่งผลให้เมล่อนกลายเป็นผลไม้ที่สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไป ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม

Sponsored Ad

.

ที่โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ใครไปมาจะแปลกใจ เมื่อพบโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิด สร้างอยู่หน้าโรงเรียน

Sponsored Ad

โดยได้ผุดโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ที่ชื่อว่า “คลองสะท้อนเมล่อนฟาร์ม “โดยจุดเด่นของโครงการคือจะไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนและรสชาติเมล่อนจะ หอม หวาน อร่อยนางสาวธรชญา ไพพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสะท้อน อำเภอวังน้ำเขียว

Sponsored Ad

กล่าวว่าโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนโรงเรือน จากศิษย์เก่าสมุทรสาครราชวิยาลัยรุ่นที่ 85 และ เมล่อนซีเมล่อนฟาร์ม ที่นำทีมโดยนายณัฐนันท์ ขอเสริมกลาง ให้การสนับสนุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์ กลุ่มสาระการงานอาชีพ

Sponsored Ad

สำหรับนักเรียน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน โดยเรียนรู้ผ่านทฤษฎี สู่การลงมือปฏิบัติจริงในหลักสูตรปลูกได้ขายเป็น โดยจุดเด่นของโครงการคือจะไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน และรสชาติเมล่อนจะ หอม หวาน อร่อย ซึ่งผลผลิตที่ได้แบ่งเป็น 4 ส่วน

Sponsored Ad

คือส่วนแรก ผลเมล่อนทั้งดิบ และสุกนำมาเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ส่วนที่ 2 รายได้จากการขายนำมาเป็นทุนรายได้ สำหรับกลุ่มนักเรียนที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกิจกรรม

ส่วนที่ 3 เป็นทุนในการสร้างร้านค้าสวัสดิการการงานอาชีพ

และส่วนที่ 4 เป็นทุนในการสร้างผลผลิตในรอบต่อๆไป โดยเด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน และได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมการอบรมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ “คลองสะท้อนเมล่อนฟาร์ม” ของทางโรงเรียนคลองสะท้อน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 061-6988882

ข้อมูลและภาพจาก taibann

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ